Julkaisun taitto on lupaus sisällöstä

Kirjan ulkoasu vaikuttaa sen menestykseen. Kirja on osiensa summa. Taittajan valitsema typografia, visuaaliset ja sommittelulliset ratkaisut luovat kirjan hengen. Ulkoasuun vaikuttavat myös paperikoko ja -laatu sekä kannen muotoilu. Kirjan taitolla on tavoitteena lukijakuntaa puhutteleva mielenkiintoinen kokonaisuus.

Typografia julkaisun muotoilussa

Ulkoasu on tie tekstin luettavuuteen. Hyvä luettavuus syntyy oikeilla typografisilla valinnoilla. Taittoon saadaan vaihtelevuutta jo pelkästään typografisin keinoin.

Kohderyhmäajattelu

Kullakin julkaisulla on oma kohderyhmänsä. Teemme myös saavutettavia julkaisuja verkkoon. Saavutettavat julkaisut voi lukea lukulaitteella ja näin ne tavoittavat laajemman käyttäjäkunnan. Kuuntelemme asiakkaamme lähtökohtia ja toiveita. Visuaalinen tyyli muotoutuu näiden keskusteluiden pohjalta.

Haluaisitko keskustella kirjasuunnitelmistasi tai muusta taittotyöstä?
Ota yhteyttä!

Julkaisun taiton ainekset

Julkaisun taiton ainekset.

Saavutettavat julkaisut

Saavutettavuus tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa. Silloin erilaisten ihmisten on helppoa käyttää verkkopalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.


Taittotyöt portfolio

International Organisation of Migration IOM, Moving to Finland oppikirjan taitto ja kansisuunnittelu

mof.fi -sivusto tarjoaa perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja arkielämästä, sekä suomen kielen perussanastoa. Sivusto ja oppikirja on tarkoitettu erityisesti Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille. Taitoimme oppikirjan kolmella kielellä, englanniksi, ranskaksi ja arabiaksi. Oppikirja painettiin ja on julkaistu myös netissä.

iom moving to finland oppikirja kansisuunnittelu ja taitto

International Organisation of Migration IOM, Hoiku-hanke julkaisut, graafinen suunnittelu, taitto ja kansisuunnittelu

Aineisto on tuotettu osana Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi Suomessa (HOIKU) -hanketta, joka tukee ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista ja palveluohjausta terveydenhoidon ja sosiaalityön piirissä. Materiaali on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kouluttajille. Kieliversiot suomi ja ruotsi.

iom hoiku-hanke julkaisut graafinen suunnittelu ja kuvitus

Vaikuttaja-sarja, alakoulun yhteiskuntaoppi, oppikirjat ja tehtäväkirjat, Sanoma Pro

Graafinen suunnittelu, taitto ja graafien muotoilu. Kuvittajana kirjasarjassa on Ossi Pirkonen.

Vaikuttaja, alakoulun yhteiskuntaoppi, oppikirjat, Sanoma Pro Vaikuttaja, alakoulun yhteiskuntaoppi, tehtäväkirjat, Sanoma Pro

Vuosikertomukset ja tilinpäätökset

TEOSTO ry, tilinpäätös ja avoimuusraportti

Graafinen suunnittelu ja taitto. Projektiin kuuluu vuosittain myös graafien muotoilu TEOSTOn avainluvuista PowerPointia ja verkkosivuja varten.

Teosto tilinpäätös ja avoimuusraportti 2018–2022

Peluuri vuosiraportit 2019–2022

Uudistimme Peluurin graafisen ilmeen vuonna 2019. Ilmeeseen kuului värit, typografia, graafiset kuviot, PowerPoint-pohja ja some-bannerit.

Peluuri vuosiraportti 2019–2022

EHYT ry, vuosikertomuksen taitto 2020, 2021 ja 2022

EHYT ry vuosikertomuksen taitto 2020–2022

Diabetestutkimussäätiö vuosikertomus 2020 ja 2021

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus.

Diabetestutkimussäätiön vuosikertomukset 2020 ja 2021.

Careeria vuosikertomuksen 2020–2021, 2021–2022 ja 2022–2023 taitto

Careeria tarjoaa laajan valikoiman ammatillisia perustutkintoja.

Careeria vuosikertomukset

Halton, Sustainability Report

Graafinen suunnittelu, taitto ja graafien muotoilu. Halton Group on maailman johtava sisäilmastoratkaisujen toimittaja vaativiin erikoisympäristöihin, kuten julkisiin rakennuksiin ja yrityskiinteistöihin, suurkeittiöihin ja ravintoloihin sekä laivanrakennusalalle ja energiantuotantoon.

halton sustainability report 2018 kansi halton value creation infografiikka halton sustainability report taitto aukeama

Lehdet, kirjat ja julkaisut

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Ympäristöopas, graafinen suunnittelu, taitto, graafien muotoilu ja kuvitus. Opas on julkaistu ainoastaan netissä. Suunnittelu tehtiin käytettävyys edellä, käteväksi käsikirjaksi kentällä käytettäväksi. E-kirja ja PDF löytyvät osoitteesta www.metsa.fi/yopas. Lukuiloa!

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas riistanhoidollinen hakkuu kuvitus

Riistahoidollinen hakkuu kuvitus.

metsähallitus metsätalous oy:n ympäristöopas aukeama taitto ja kuvitus

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Ympäristöopas taittoaukeama, jossa havainnollistava kuvitus aiheesta putkipato.


Ammattikeittiö-osaaja lehden taitto 2022–2023

Ammattikeittiö-osaala lehden taitto

Turun ammattikorkeakoulu, Työmaavesien laadunhallinta haltuun – opas kaupungeille ja kunnille

Toteutimme oppaan graafisen suunnittelun, taiton ja kuvitukset.

Turun ammattikorkeakoulun opas Työmaavesien laadunhallinnasta.

Suomen riistakeskus, OPAS petoyhdyshenkilölle, graafinen suunnittelu, taitto, jälkikuvitukset

Oppaasta tehtiin kaksi kieliversiota, suomi ja ruotsi. Molemmista kieliversioista toteutettiin painettu kirja, saavutettava verkko-pdf ja epub-kirja.

Suomen riistakeskus, opas petoyhdyshenkilölle.

Ehyt ry, Ehyt Järjestö -lehden taitto alkaen 2017

Lehdestä tehdään aina painoversio ja saavutettava verkkoversio.

ehyt järjestö lehden taitto

Saavutettavien julkaisujen taitto useille tahoille

Olemme taittaneet useille eri tahoille saavutettavia julkaisuja. Monet julkaistaan ainoastaan verkossa, mutta joistain on tehty myös painoversio. Usein julkaisut suunnitellaan kyseisen tilaajan graafisen ilmeen mukaan. Tässä mallikappaleina ovat Uudenmaan Ely-keskuksen Kotona Suomessa -hankkeen julkaisut, Seta ry:n TIKA-hankkeen julkaisu, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mediaseksin lukutaitoa nuorille, Vanhustyön keskuksen Varaudu vanhuuteen -julkaisu, Anti-Racist Forum julkaisu, Uudenmaan ELY-keskuksen Maistakaa Uuttamaata -julkaisu ja Suomen ympäristökeskuksen Kestävä kaupunki -hankkeen julkaisu.

Saavutettavien julkaisujen taitto mallikappaleet.

Kuurojen liitto esite, FAQ kysymyksiä ja vastauksia kuuroudesta ja viittomakielestä

Kuurojen liitto, esitteen taitto.

Kuntaliitto, Yhdenvertaisuusopas

Graafinen suunnittelu, taitto, kieliversiot suomi ja ruotsi. Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden edistämiseen. ”Kaikkien kasvojen kunta - opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa” on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Julkaisu on ladattavissa netistä Kuntaliiton sivuilta.

kuntaliitto yhdenvertaisuusopas taitto

Leca Finland, BUILD-lehden lokalisointi suomen kielelle

BUILD-lehden taitto valmiseen taittopohjaan. Lehti taitetaan kaksi kertaa vuodessa suomen kielelle. Yhteistyö lehden kanssa on alkanut vuodesta 2017.


TIVIA ry, TIVIA News -lehden ja TIVIAn Mikrobitti-ilmoitusten taitto 2017–2019

tivia_news_taitto

Yrityskatsaus 2016, Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus.

Yrityskatsaus 2016, Työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto


Helsingin yrittäjyyskasvatuksen strategia -esite, YES-Metropoli ja Helsingin Yrittäjät ry

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus.

YES-Metropol yrittäjyyskasvatuksen opas YES-Metropol yrittäjyyskasvatuksen opas

Väestöliiton väestötietosarja 27

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus. Julkaisun tarkoitus on tuoda näkyväksi, miten eri alojen yhteistyöprojektit edistävät kestävää kehitystä. Julkaisu on luettavissa verkossa: Väestöliitton väestötietosarja 27.

Väestöliitto, väestötietosarja 27

Kaivos- ja louhintatekniikka, Opetushallitus, 490 s.

Graafinen suunnittelu, taitto, kaavakuvien puhtaaksipiirto. Kirjassa on hakemisto ja lähdeviitteet.

Kaivos- ja louhintatekniikka, Opetushallitus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos julkaisuja

Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus.
Laadukkaita palveluita ja sosiaalisesti vastuullista työtä, 56 s. web-pdf
Työtä julkisilla hankinnoilla, 30 s. web-pdf

THL julkaisut

Taitto Juridica-sarjan kirjaan "Johdatus kilpailuoikeuteen", Talentum Media Oy

Lähtökohtana työlle oli Juridica-sarjan graafinen ohjeisto, jonka pohjalta luotiin taittopohja ja taitettiin 500-sivuinen kirja. Kirjaan tehtiin laaja hakemisto sekä lähdeviitteet.

Talentum Media, Juridica, Johdatus kilpailuoikeuteen

Albert Edelfelt -juhlakirja, 256 s., Douglas Productions

Douglas Productions tuotti Albert Edelfeltin 100-vuotis juhlavuonna aiheesta mittavan taidekirjan sekä dokumenttielokuvan, joka on saatavilla myös DVD:nä. Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti.

Albert Edelfelt -juhlakirja

Näkyvää – Näkymätöntä -näyttelyluettelo, 136 s., Stiftelsen Pro Artibus

Svenska kulturfonden täytti vuonna 2008 tasan sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi taide- ja koulutuselämän eri osa-alueilla järjestettiin runsaasti erilaisia tapahtumia. Näkyvää – Näkymätöntä -näyttely ja -luettelo edustivat kuvataiteen osuutta juhlavuodesta. Kieliversiot: suomi ja ruotsi.

Stitelsen Pro Artibus Näkyvää - Näkymätöntä

Nordic Battlegroup 2011, 128s., Puolustusvoimat

Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron ja Irlannin muodostama Pohjoismaisen taisteluosasto 11:n (Nordic Battle Group 11, NBG11) tarina. Kirjan taitto, kansisuunnittelu ja kuvitus.

Puolustusvoimat, Nordic Battle Group 2011

Sininauhaliitto, julkaisujen taitto ja kuvitus

Sininauhaliiton Barometri-sarjan kuvitustekniikkana on viivapiirustus.

Sininauhaliitto julkaisuja

ylös